درباره ما

آزمایشگاه رامان دانشگاه شهید بهشتی برای نخستین بار در کشور به طور تخصصی فعالیت خود را از سال 1394 به همت دانشجویان فوتونیک پژوهشکده لیزر و پلاسما آغاز کرده و تا کنون ده ها هزار نمونه در این آزمایشگاه مورد آزمایش قرار گرفته است. این آزمایشگاه مجهز به اولین میکروسکوپ رامان شرکت تکسان بوده و به صورت منظم کالیبره می شود. تا کنون بیش از 300 مقاله ISI تحت آنالیزهای رامان این آزمایشگاه به چاپ رسیده است.

اولین آزمایشگاه تخصصی رامان کشور

مجهز به اولین میکروسکوپ رامان ساخت داخل توسط اساتید و دانشجویان پژوهشکده لیزر و پلاسما

آنالیز بیش از ده هزار نمونه آزمایشگاهی طی شش سال گذشته (از جمله انواع ساختارهای کربنی)

چاپ آنالیزهای رامان این آزمایشگاه در ژورنال های معتبر خارجی (بیش از 300 مقاله ISI)

کالیبراسیون استاندارد توسط شرکت تولید کننده میکرو رامان (مستقر در دانشگاه شهید بهشتی)

عدم دریافت هزینه در صورت نتیجه ی نامطلوب (در صورتی که طیف فاقد پیک باشد)

بهره گیری از نیروی جوان و اپراتور متخصص در حوزه ی مربوطه

اعضای آزمایشگاه

شرکت تکسان (تکفام سازان طیف نور)