شیوا مینایی

اپراتور میکروسکوپ رامان

درباره

  •  کارشناسی : فیزیک حالت جامد
  • کسب رتبه اول فیزیک حالت جامد و دانشجوی استعداد درخشان
  • شرکت در المپیاد فیزیک سال 96 و 98
  •  کارشناسی ارشد: فوتونیک 
  • اپراتور میکوسکوپ رامان
  •  پایان نامه و پژوهش : 1- برهمکنش لیزرهای فمتوثانیه با بافت قرنیه 2- تقویت پراکندگی رامان از طریق تقویت بامیکروکره های کربنی

آدرس ایمیل

minaee.sh2015@gmail.com

شماره تماس

تلگرام