جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص ساعات ارائه خدمت و نوبت دهی با شماره 09106791730- 29902631تماس حاصل فرمایید.

ساعت ارائه خدمات : شنبه تا چهارشنبه 09:00 الی 17:00

ایمیل : ramanlab.ir@gmail.com

تلگرام : ramanlab

آدرس : اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین، طبقه زیر زمین، آزمایشگاه رامان کد پستی 1983969411