آزمایشگاه اسپکتروسکوپی

بخش گوهرشناسی از سال 94 اغاز به کار کرده و طی این مدت بیش از 10 هزار نمونه مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته است. آنالیزهای رامان این آزمایشگاه در ژورنال های معتبر خارجی (بیش از 300 مقاله) به چاپ رسیده است. در حال حاضر آزمایشگاه در دو بخش رامان و اسپکتروفوتومتری در حال فعالیت می باشد.

درباره

طیف سنجی رامان

از مزایای این روش می توان به موارد زیر اشاره کرد:
-عدم نیاز به آماده سازی نمونه
-غیر مخرب بودن
-سرعت پاسخ بالا
-بدون تماس و حتی از پشت شیشه (در موزه ها) می توان سنگ موردنظر را شناسایی کرد

طیف سنجی رامان یک روش بسیار سریع و قابل اطمینان برای شناسایی سنگ های قیمتی می باشد. با استفاده از Raman Spectroscopy شما قادر خواهید بود در زمانی کمتر از یک دقیقه سنگ را شناسایی کنید با توجه به اینکه طیف حاصل، ناشی از ساختار مولکولی سنگ مورد نظر می باشد لذا نتیجه کاملا قابل اعتماد بوده و مهر تاییدی بر سایر آزمایشات و بررسی های گوهرشناسی می باشد. هم اینک بزرگترین و معتبرنرین آزمایشگاه های گوهرشناسی نتنها برای شناسایی نوع سنگ بلکه برای تشخیص نوع بهسازی و یا طبیعی/مصنوعی بودن سنگها، از ،میکروسکوپ های رامان در تحقیقات خود استفاده می کنند.

اسپکتروفوتومتری

اسپکتروفتومتری روشی است که نشان می دهد یک ماده چه مقدار از نور را جذب کرده است. این کار را از طریق اندازه گیری شدت نوری که از نمونه می گذرد، انجام می دهد. همچنین می تواند برای اندازه گیری غلظت یک ماده شیمیایی شناخته شده مورد استفاده قرار گیرد. اساس کار دستگاه های اسپکتروفتومتری به این صورت است که نور بر نمونه می تابد و با مولکول های ماده وارد اندرکنش می شود.