چه موردی برای شما سوال شده است؟

– معمولا از لیزرهایی با طول موج های (514-532-633-785 نانومتر) در آنالیز رامان استفاده می شود. برای هر نمونه ی مشخص از یک طول موج مناسب آن استفاده می شود.
 میکرورامان دانشگاه شهید بهشتی مجهز به لیزر 532 نانومتر می باشد و برای انتخاب طول موج مناسب نمونه مورد نظر بهتر است از مقالات مرتبط استفاده کرد. 

– نمونه را به آزمایشگاه ارسال کنید تا از یکی از نمونه ها تست گرفته شود، در صورتی که طیف حاصل دارای فلورسانس شدید نبوده و پیک های رامان دیده شود باقی نمونه ها تست گرفته می شوند.
در بعضی از نمونه ها به علت فلورسانس شدید با لیزر 532 نانومتر، پیک های رامان به اصطلاح ماسک شده و عملا نتیجه ی آنالیز قابل تحلیل نیست.

– پس از آنالیز  و ارسال نتایج ، در صورت داشتن گرنت شبکه آزمایشگاهی، مبلغ مورد نظر کسر شده و باقیمانده هزینه توسط کارشناس اعلام میگردد.
متقاضی می تواند به صورت حضوری و یا از طریق شماره حساب اعلام شده، هزینه آنالیز را واریز کند

– خیر، در این آزمایشگاه تحلیل طیف انجام نمی شود

– ساعت تحویل نمونه از ساعت 10 صبح الی 1 بعدظهر روزهای شنبه تا چهارشنبه با هماهنگی قبلی می باشد.

– زمان لازم جهت آزمایش، حداقل 24 ساعت از زمان تحویل نمونه می باشد. برای آنالیز نمونه فوری به بخش خدمات VIP مراجعه فرمایید.

خیر، گوهر مورد نظر بدون تغییر مورد بررسی قرار گرفته همچنین در گزارش آزمایشگاه وزن کل کار، درج خواهد شد.

– خیر، قیمت گذاری، منشا شناسی و قدمت نمونه در آزمایشگاه گوهرشناسی گزارش نمی شود.

– شناسایی از طریق عکس امکان پذیر نبوده و همچنین هزینه آزمایش تنها در صورت مراجعه حضوری و تحویل نمونه به آزمایشگاه اعلام خواهد شد.