شرایط و قوانین

شرایط و محدودیت های صدور گواهی گواهی، شناسنامه، رونوشت های صادره و هرگونه برگه آزمایش، تشخیص یا گزارش که توسط شرکت توسعه دانش و هنر گوهرشناسی (جمسا) صادر و در این نوشتار به اختصار گواهی نامیده می‌شود، مانند موسسه‌ها و شرکت‌های بین‌المللی معتبر صادر کننده گواهی دارای شرایط و محدودیت‌هایی است که لازم است کلیه متقاضیان خدمات جمسا، قبل از درخواست، از این موارد به شرح زیر آگاهی کامل داشته باشند. گواهی به عنوان برگه ارزش‌گزاری یا ارزیابی نبوده و گواهی صادر شده تنها حاوی مشخصات نمونه است که به طور کلی پس از بررسی و یا آزمون آن با استفاده از روش‌ها، امکانات و دانش موجود شرکت در زمان صدور، مشخص و جهت اطلاع درخواست کننده گزارش شده است. نتایج ارائه شده توسط دیگران بر روی نمونه ممکن است به دلایلی چون تشخیص متفاوت کارشناس و استفاده از روش‌ها و امکانات متفاوت موجود در زمان آزمون، با گواهی جمسا یکسان نباشد. این شامل پیشرفت در روش‌های آزمون و افزایش دقت آن‌ها و یا بازنگری تفسیر داده‌ها نیز می‌شود. لذا با توجه به محدودیت‌های علمی و خطاهای ممکن دستگاهی و انسانی، جمسا و کارکنان آن مسئولیتی در برابر هرگونه عواقب ناشی از خطاهای احتمالی ندارند. مشخصات درج شده در برگه گواهی تنها برای اطلاع درخواست کننده تهیه شده و به عنوان اسناد صادره شرکتی قابل استناد و انتقال نمی‌باشد. جمسا درصورت درخواست، با دریافت هزینه کم‌تر از هزینه جاری، پس از قبول شرایط، برای درخواست کننده جدید گواهی صادر می‌نماید.