امید مهدوی

کارشناس آزمایشگاه اسپکتروسکوپی

درباره

 • موسس آزمایشگاه طیف سنجی 
 • کارشناسی : مهندسی اپتیک و لیزر
 •  کارشناسی ارشد: فوتونیک 
 • اپراتور میکوسکوپ رامان 
 • شناسایی و طیف سنجی سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی
 • عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد ملی گوهرشناسی
 • عضو گروه طیف سنجی پژوهشکده ی لیزر و پلاسما
 • مدرس ورکشاپ تخصصی طیف سنجی شرکت تکسان (تکفام سازان طیف نور)
 • اسپکتروسکوپی لیزری
 • اسپکتروسکوپی فروشکست القایی
 • طراحی اپتیکی با نرم افزار زیمکس
 • ترجمه ی کتاب: LASERS NEW EDITION ,The Technology and Use s of Crafted Light Charlene
 •  پایان نامه و پژوهشاستفاده از طيف سنجي رامان و طيف سنجي جذبي جهت شناسايي الماس طبيعي و بهسازی شده با بررسي نواقص شبکه ای الماس

آدرس ایمیل

ramanlab.ir@gmail.ir

تلگرام