مهندس امید مهدوی

متخصص بخش لیزر-همکاران آزمایشگاه

درباره

 •  کارشناسی : مهندسی اپتیک و لیزر
 • رتبه ی 14 کنکور کارشناسی ارشد
 •  کارشناسی ارشد: فوتونیک 
 • اپراتور میکوسکوپ رامان
 • شناسایی و طیف سنجی سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی 
 • عضو گروه طیف سنجی پژوهشکده ی لیزر و پلاسما
 • اسپکتروسکوپی لیزری
 • اسپکتروسکوپی فروشکست القایی
 • آشنایی با لیزرهای گازی، لیزرهای جامد و هولوگرافی
 • آشنایی و طراحی اپتیکی با نرم افزار زیمکس
 • ترجمه ی کتاب: LASERS NEW EDITION ,The Technology and Use s of Crafted Light Charlene
 •  پایان نامه و پژوهشاستفاده از طيف سنجي رامان و طيف سنجي جذبي جهت شناسايي الماس طبيعي و بهسازی شده با بررسي نواقص شبکه ای الماس