طیف سنجی رامان دانشگاه شهید بهشتی

زیر نظر دانش آموختگان پژوهشکده لیزر و پلاسما و شرکت تکسان
عضو فعال شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی
Labsnet.ir

مراحل آنالیز نمونه رامان

1- کد گذاری نمونه ها

مقدار نمونه مورد نیاز برای آنالیز رامان
حداقل یک صدم میلی گرم

2- تکمیل فرم آنالیز رامان

3- ارسال نمونه از طریق پست، پیک یا تحویل به آزمایشگاه

4- دریافت نتایج

5- کسر گرنت شبکه آزمایشگاهی و پرداخت باقیمانده هزینه آنالیز

آموزش نرم افزار Origin Pro

کارگاه های آموزشی رامان

به زودی

آخرین اخبار

شرکت تکسان

تولید کننده تجهیزات پیشرفته طیف‌‌سنجی

معرفی میکروسکوپ رامان شرکت تکسان

بلاگ

مقالات آموزشی طیف سنجی