طیف سنجی رامان دانشگاه شهید بهشتی

زیر نظر دانش آموختگان پژوهشکده لیزر و پلاسما و شرکت تکسان
عضو فعال شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی
Labsnet.ir

توجه: در صورت نیاز به عودت نمونه و یا دریافت اصل فاکتور

از طریق شبکه آزمایشگاهی مهامکس و یا بیم گستر تابان ثبت درخواست فرمایید

(Raman Takram P50C0R10 )

آموزش نرم افزار Origin Pro

کارگاه های آموزشی رامان

به زودی

آخرین اخبار

شرکت تکسان

تولید کننده تجهیزات پیشرفته طیف‌‌سنجی

معرفی میکروسکوپ رامان شرکت تکسان

بلاگ

مقالات آموزشی طیف سنجی